تنظیمات استایل سایت

انتخاب نوع نمایش

 • Full
 • Boxed

انتخاب رنگ

 • skyblue
 • green
 • blue
 • coral
 • cyan
 • eggplant
 • pink
 • slateblue
 • gold
 • red

Doctor Home Page

طرح ویژه بیمه تکمیل درمان انفرادی

هزینه های جراحی

کلیه هزینه های جراحی ، هزینه های درمانی ، انواع چکاپ ، جراحی های سرپایی ، خدمات آزمایشگاهی و... تحت پوشش می باشد

پوشش دندان پزشکی

هزینه های سنگین دندان پزشکی با استفاده از این کلوز ، تحت پوشش قرار می گیرد.

هزینه های ویزیت و دارو

کلیه هزینه های مرتبط با ویزیت و دارو تحت پوشش قرار می گیرد.

پوشش زایمان و نازایی

با استفاده از این پوشش هزینه های زایمان و یا نازایی تحت پوشش قرار می گیرد.

درخواست مشاوره رایگان بیمه ای

اخبار